Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Bijnens

Stalenstraat 52

3600 Waterschei

Hoofdapotheker: Jos Bijnens

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0430 341 884

Machtigingsnummer APB: 711609

Telefoonnummer: 089 38 01 30

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.