Sedator Inspuitbare Opl. 20ml

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Sedator 1 mg/ml oplossing voor injectie voor honden en katten. Medetomidine hydrochloride. Sedator is een heldere, kleurloze, steriele, waterige oplossing voor injectie.

Gebruik

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Sedator is bedoeld voor:

Honden:

 • intramusculaire of intraveneuze injectie

Katten:

 • Intramusculaire injectie

Geadviseerd wordt om een injectiespuit met een passende maatverdeling te gebruiken om zeker te zijn van een juiste dosering bij het toedienen van kleine volumina.

Honden:

 • Voor sedatie moet Sedator worden toegediend met een hoeveelheid van 750 μg medetomidine hydrochloride i.v. of 1000 μg medetomidine hydrochloride i.m. per vierkante meter lichaamsoppervlak. Gebruik onderstaande tabel om de juiste dosering te bepalen op basis van lichaamsgewicht.
 • Het maximale effect wordt bereikt binnen 15 - 20 minuten. Klinisch effect is dosisafhankelijk en duurt tussen de 30 en 180 minuten.

**Sedator doseringen in ml en de overeenkomstige hoeveelheid medetomidine hydrochloride in μg/kg lichaamsgewicht: **

Lichaamsgewicht (kg) Intraveneuze injectie (ml) Overeenkomend met (μg/kg lg) Intramusculaire injectie (ml) Overeenkomend met (μg/kg lg)

1 0,08 80,0 0,10 100,0

2 0,12 60,0 0,16 80,0

3 0,16 53,3 0,21 70,0

4 0,19 47,5 0,25 62,5

5 0,22 44,0 0,30 60,0

6 0,25 41,7 0,33 55,0

7 0,28 40,0 0,37 52,9

8 0,30 37,5 0,40 50,0

9 0,33 36,7 0,44 48,9

10 0,35 35,0 0,47 47,0

12 0,40 33,3 0,53 44,2

14 0,44 31,4 0,59 42,1

16 0,48 30,0 0,64 40,0

18 0,52 28,9 0,69 38,3

20 0,56 28,0 0,74 37,0

25 0,65 26,0 0,86 34,4

30 0,73 24,3 0,98 32,7

35 0,81 23,1 1,08 30,9

40 0,89 22,2 1,18 29,5

50 1,03 20,6 1,37 27,4

60 1,16 19,3 1,55 25,8

70 1,29 18,4 1,72 24,6

80 1,41 17,6 1,88 23,5

90 1,52 16,9 2,03 22,6

100 1,63 16,3 2,18 21,8

Bij gebruik van Sedator als premedicatie, dient een dosering van 10 - 40 μg medetomidine hydrochloride per kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 0,1 - 0,4 ml Sedator per 10 kg lichaamsgewicht, aangehouden te worden. De exacte dosering hangt af van de combinatie van gebruikte geneesmiddelen en de dosering(en) van de geneesmiddelen waarmee gecombineerd wordt. De dosering moet daarnaast afgestemd zijn op het type ingreep, de lengte van de procedure en het temperament en gewicht van de patiënt. Premedicatie met medetomidine zal de dosering van het benodigde inductiemiddel significant reduceren en zal de hoeveelheid anesthetica verminderen die nodig is voor onderhoudsanesthesie. Alle anesthesiemiddelen die gebruikt worden voor inductie of onderhoudsanesthesie moeten op basis van effect toegediend worden. Voordat een combinatie van geneesmiddelen wordt gebruikt, dient de productinformatie van de andere producten geraadpleegd te worden. Zie ook speciale waarschuwingen.

Katten:

 • Voor matig-diepe sedatie en vergroting van de hanteerbaarheid van katten dient Sedator te worden toegediend in een dosis van 50 – 150 μg medetomidine hydrochloride / kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,05 – 0,15 ml Sedator/kg lichaamsgewicht).
 • Voor anesthesie dient Sedator te worden toegediend in een dosis van 80 μg medetomidine hydrochloride / kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,08 ml Sedator/kg lichaamsgewicht) en 2,5 tot 7,5 mg ketamine / kg lichaamsgewicht. Bij deze dosering treedt anesthesie op binnen 3 – 4 minuten en deze blijft aanhouden gedurende 20 – 50 minuten. Voor ingrepen die langer duren moet de toediening worden herhaald door de helft van de aanvankelijke dosering toe te dienen (dus 40 μg medetomidine hydrochloride (overeenkomend met 0,04 ml Sedator/kg lichaamsgewicht) en 2,5 – 3,75 mg ketamine / kg lichaamsgewicht) of enkel 3,0 mg ketamine / kg lichaamsgewicht.
 • Als alternatief, voor langer durende ingrepen, kan de anesthesie worden verlengd door toediening van de inhalatie-anesthetica isofluraan of halothaan, met zuurstof of zuurstof / stikstofoxide.

Zie ook speciale waarschuwingen.

Wachttijd

Niet van toepassing

Gebruik tijdens dracht en lactatie

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Daarom dient het niet gebruikt te worden tijdens dracht en lactatie.

Samenstelling

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel

 • Medetomidine hydrochloride 1,0 mg/ml

(overeenkomend met 0,85 mg medetomidine)

Hulpstoffen

 • Methyl parahydroxybenzoaat 1,0 mg/ml
 • Propyl parahydroxybenzoaat 0,2 mg/ml
Indicatie

Bij honden en katten:

 • Sedatie om de hanteerbaarheid te vergemakkelijken. Premedicatie voor algehele anesthesie.

Bij katten:

 • In combinatie met ketamine voor algehele anesthesie bij kleine chirurgische ingrepen van korte duur.

Contra-Indicaties

Niet gebruiken bij dieren met:

 • Ernstige cardiovasculaire aandoeningen of respiratoire aandoeningen of verminderde lever- of nierfunctie.
 • Mechanische obstructies van het maagdarmstelsel (torsio ventriculi, incarceraties, slokdarmobstructie).

 • Diabetes mellitus.

 • Shock, emaceratie of ernstige verzwaktheid.

Niet tegelijkertijd gebruiken met sympathicomimetische amines.

Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

Niet gebruiken bij dieren met oogproblemen, waarbij een verhoging van de intraoculaire druk schadelijk is.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden en katten.

Details
CNK2451862
FabrikantenDechra veterinary products
Breedte43 mm
Lengte72 mm
Diepte40 mm
Bijsluiter